Viva Gezond
Image default
Beroepen

Lifestyle coach worden? Volg een opleiding!

Heb jij altijd al een wens gehad om jezelf professioneel te ontwikkelen tot coach om mensen te begeleiden bij een gezonde manier van leven? Dan is de opleiding tot lifestyle coach wellicht interessant voor jou!

Waarom lifestyle coach?

Steeds meer mensen willen streven naar een gezondere leefstijl maar dat klinkt soms makkelijker gezegd dan gedaan. Overal waar we kijken worden we blootgesteld aan verleidingen zoals fastfood, alcohol en social media. Daarnaast leven we in onzekere tijden door de hoge inflatie en krapte op de woningmarkt. Ook bewegen we steeds minder en ervaren meer stress en onzekerheid. Al deze factoren zijn van invloed op onze leefstijl. Als lifestyle coach speel jij hier op in en zul je optreden als een persoonlijk aanspreekpunt.

Werkzaamheden life coach

Als life coach zul je je bezig houden met een diversiteit aan taken. Samen werken jullie naar een bepaald doel toe en wordt er een planning gemaakt. Uiteraard kunnen doelen niet in één keer gerealiseerd worden en gebeurt het in kleine stapjes. De focus ligt op het aanpassen van gedrag en door het doorbreken van vaste gewoontes. Om even een voorbeeld te geven: een patiënt is doorverwezen door de huisarts met als reden obesitas. Als gevolg daarvan heeft de patiënt last van gewrichten en diabetes. Samen gaan jullie een aantal doelen opstellen en een planning maken om deze doelen te realiseren.

Opleiding lifestyle coach

We adviseren we om eens een kijkje te nemen op de website Sport & People. Zij bieden een uniek programma aan waarin ze jou stap voor stap opleiden tot een zelfstandig leefstijlplanner met behulp van diverse coaching technieken en tools. Tijdens de opleiding leer je diverse coaching technieken die je direct in de praktijk kunt toepassen. Met verschillende vaardigheden en gedragsmodellen leer je om mensen te motiveren om een langdurige gedragsverandering tot stand te brengen. Daarnaast leer je inhoudelijk over voeding, beweging, slaap en stress en maak je analyses over de gezondheid en het leefstijlgedrag van jouw klant.

Hoe word ik getoetst?

De opleiding is voornamelijk te volgen als thuisstudie. Er zijn wel een aantal verplichte klassikale lesdagen zodat je de coaching technieken in de praktijk leer toe te passen. Daarnaast loop je in totaal 40 uur stage en begeleid je minimaal één kant van het sport- of gezondheidscentrum. Deze 40 uur mag je volledig zelf indelen. Daarnaast werk je tijdens je stage aan diverse portfolio opdrachten die vervolgens door een examinator worden beoordeeld. Ook wordt er een theorie examen afgenomen. Het theorie examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen waarvan er minimaal 40 goed beantwoord moeten worden om het examen succesvol te kunnen afronden.

Ontvang ik een diploma?

Ja zeker! Na het succesvol afronden van je stage, portfolio opdrachten en theorie examen, ontvang je een erkend NL Actief diploma. Hiermee kun je aantonen dat je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt en kan je per direct aan de slag gaan als lifestyle coach, hoera!